• Psykologian maisteri 1997, Jyväskylän yliopisto
 • Psykodraamaohjaaja 2007, Suomen Psykodraamayhdistys ry
 • Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2009, Humanistinen Ammattikorkeakoulu & Dialogic oy
 • Työnohjaajien jatkokoulutusohjelma, 2016, TaitoBa House & Aretai 

Lisäksi kriisityön ja vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian opintoja

TYÖKOKEMUS

Olen tehnyt monipuolisia psykologin töitä 20 vuoden ajan valtion, kuntien ja järjestöjen palveluksessa. Toiminimellä olen kouluttanut, tehnyt työnohjauksia ja konsultointeja sekä tarjonnut psykologinpalveluita vuodesta 2004.

JULKAISUT:

 • Janhunen, T.(1997): Taide ja Lastensuojelu -Sosiaali-, nuoriso, ja kriminaalityötä Legioonateatterin keinoin. Stakes/Aiheita 22/1997
 • Bardy, M. & Janhunen, T. (2002): Imeväisikäisten terveys ja kehitys psykososiaalisissa riskioloissa Teoksessa Kohti terveyden tasa-arvoa. Toim. Kangas, Keskimäki, Koskinen, Manderbacka, Lahelma, Prättälä & Sihto.
 • Huuhka, J. & Janhunen, T. (2003) Seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen lastensuojelun sijaishuollossa. Vantaan toimintaohje. Vantaan kaupungin julkaisu.
 • Eklund, K. & Janhunen, T. (2005) Leikin ja toiminnan lapset. Teoksessa Miten käytän toiminnallisia menetelmiä. Psykodraaman ohjaajat kertovat. Toim. T. Janhunen & S. Sura, Tampere: Resurssi
 • Janhunen, T. & Sura, S. (toim.) (2005) Miten käytän toiminnallisia menetelmiä? Psykodraaman ohjaajat kertovat. Tampere: Resurssi
 • Janhunen, T. (2007) Sijoitusten purkautuminen pitkäaikaisessa perhehoidossa. Jyväskylä: Perhehoitoliitto
 • Janhunen, T. (2008) Jotta sijoitukset kestäisivät. Teoksessa Menetyksistä mahdollisuuksiin – perhehoitoa lasten ja vanhemmuuden tueksi. Toim. Jari Ketola. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Janhunen, T. (2008) Pysyvyyden turvaaminen perhehoidossa. Jyväskylä: Perhehoitoliitto.
 • Janhunen, T. & Pauni, R. (2015) Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Ohjaajanopas. Helsinki: YVPL.
 • Janhunen, T. & Pauni, R. (2015) Opas yksin lastaan kasvattavien perheiden lasten ohjattuja vertaisryhmiä järjestäville. Helsinki: YVPL
 • Janhunen, T. & Pauni, R. (2016) Ruun tarina. Helsinki: YVPL Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Ohjaajanopas. Helsinki: YVPL.
 • Janhunen, T., Pitko, T. & Säles, E. (2016) Työnohjaus sijaisvanhemmuuden tukena. Jyväskylä: Perhehoitoliitto.
 • Valkonen, L. & Janhunen, T. (2016) Tutkimustietoa perhehoidon kehittämiseksi: Katsaus kansaivälisiin tutkimuksiin 2010-2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, työpaperi 45.
Go to top