Tarjoan monipuolisia työnohjaus, konsultointi- ja psykologipalveluita. Asiakkaita ovat yksilöt, ryhmät, yritykset ja oppilaitokset. Olen työskennellyt psykologina 15 vuotta lasten ja nuorten kehityksen, perheiden hyvinvoinnin ja lastensuojelun parissa.

Työnohjauksessa lähestymistapani on dialoginen sekä voimavara- ja ratkaisukeskeinen. Tavoitteeni on keskustelun ja toiminnallisten menetelmien avulla saada asiakkaan tilanteesta mahdollisimman kokonaisvaltainen ja monipuolinen kuva. Tietoisuuden lisääminen ja uusien näkökulmien löytäminen mahdollistavat erilaisen tavan toimia ja lisäävät voimavaroja. Työskentely on aina tavoitteellista ja asiakas osallistuu sisällön rakentamiseen.

Koulutuskokonaisuuksia ja luentoja toteutan lasten ja nuorten kehitykseen ja perheiden hyvinvointiin liittyen. Olen erikoistunut lastensuojelun sijaishuoltoon ja perhehoitoon liittyviin kysymyksiin.

Psykologipalvelut sisältävät ohjausta ja neuvontaa elämän käännekohdissa. Psykodraamaryhmässä ihmisen kehityshistoriaa tutkitaan ryhmän jäsenten avulla.

Go to top